Szkoła średnia
Data Temat
2014-10-06 11:34 Pomoc w zadaniu
2014-09-25 19:23 Chemia a profil w LO
2014-09-08 12:46 Metody otrzymywania amoniaku
2014-08-25 19:15 Stała dysocjacji a stopień dysocjacji-problem teoretyczny
2014-08-19 15:06 Elektroliza
2014-07-04 10:54 Witowski 3 zadania
2014-06-19 11:41 Reakcja chemiczna podczas czyszczenia rur
2014-06-06 19:21 Reakcje redox.
2014-05-30 14:30 [MATURA 2014] reakcja galu z H3O+
2014-05-26 15:54 Elektroliza
2014-05-17 06:57 Rozwiążmy Razem Maturę 2014
2014-05-15 10:20 wykrywanie krezolu
2014-05-15 07:40 Amyloza czy amylopektyna barwią płyn Lugola?
2014-05-15 07:25 Równanie procesu redukcji
2014-05-14 14:20 hydroliza soli i metale amfoteryczne z wodą
2014-05-14 06:19 ogniwa
2014-05-13 20:24 Glicyna + Cu(OH)2
2014-05-13 19:59 Kiedy nie piszemy wody w wyrazeniu na stala rownowagi?
2014-05-13 17:51 hydroliza cukrów i soli
2014-05-13 16:59 szybkośc reakcji
2014-05-13 15:03 nazewnictwo i pasywacja
2014-05-13 12:43 Pierwiastki w stanie wzbudzonym
2014-05-13 12:31 Obliczanie składu procentowego mieszaniny
2014-05-13 12:29 Obliczanie wzoru metalu
2014-05-13 12:27 obliczanie wzoru składnika wydzieliny skunksa
2014-05-13 10:15 nazewnictwo
2014-05-12 10:13 półogniwo wodorowe
2014-05-11 10:34 Barwa fenoloftaleiny
2014-05-10 12:46 Reakcje węglowodorów nienasyconych z KMnO4
2014-05-09 19:35 atomy leżące w jednej płaszczyźnie
2014-05-05 08:48 Zadania organiczna
2014-05-03 19:30 mechanizm korozji
2014-05-03 18:23 4. Tlenek chromu
2014-05-03 18:22 3. Nadtlenek wodoru
2014-05-03 18:19 2. Cez
2014-05-03 18:19 1. Fluor
2014-05-02 17:38 TWARDA WODA
2014-05-02 17:37 WODA KRÓLEWSKA
2014-05-02 17:34 WODA UTLENIONA
2014-05-02 16:48 homologi
2014-05-02 15:04 Właściwości kwasowe związków aromatycznych
2014-04-28 20:26 Inhibitor
2014-04-28 18:22 Wykrywanie białek
2014-04-28 12:11 redoks
2014-04-27 12:01 Bilans jonowo-elektronowy
2014-04-26 18:35 Reakcje redoks- bilans jonoweo elektronowy
2014-04-25 09:05 Reakcja metylobenzenu
2014-04-25 08:05 Mechanizm reakcji
2014-04-25 07:45 Dekarboksylacja kwasu mlekowego
2014-04-24 15:37 zadania z organiki